Tüm İş Yeri

Allianz, 70′den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Şimdi işyerinizi tam güvence altına alabileceğiniz bir sigorta var: Tüm İşyeri Sigortası.

Allianz ile işyerinizde güven içinde çalışın!
Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerine herhangi bir sebepten dolayı en küçük bir zarar bile gelmesini istemeyiz. Ancak, riskleri de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir.
Allianz Tüm İşyeri Sigortası ile hangi riskler teminat altında?
Tüm İşyeri Sigortası, işyerinizi içindekilerle birlikte teminat altına alıyor…

Yangın, yıldırım, infilak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, hava ve kara taşıtları çarpması, dahili su, duman, hırsızlık, kira kaybı, iş durması, alternatif işyeri masrafları, yangın mali sorumluluk, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları ve cam kırılması Tüm İşyeri Sigortası teminatı altındadır.
Tüm İşyeri Sigortası hangi avantajları sunuyor?
■Tüm İşyeri Sigortası, işyeri binanızın ve/veya muhteviyatlarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, Tüm İşyeri Sigortası Poliçe Kitapçığı’nda kapsamlı olarak açıklanan teminat koşulları ve teminatlar dahilinde sigorta eder.
■Makinelerinizi ve demirbaşlarınızı işyerinizin dışındayken de belli limitlerle teminat altına alır.
■Sigortalının yanında çalışanlara ait eşyalar da bu teminatlara dahildir. (nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç).
■Yılbaşı ve dini bayramların öncesindeki 15 günlük süre içinde teminatınız %10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.
■İsterseniz; deprem ve yanardağ püskürmesini, sel ve su baskınını, deniz taşıtları çarpmasını, fırtına ile meydana gelen uydu anteni, güneş kollektörü ve reklam panosu hasarlarını, cam kırılmasını, dolu, genişletme teminatları, taşınan para, emniyeti suistimal, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, tamirhane sorumluluk, otopark sorumluluk, asansör sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılması ve elektronik cihaz teminatlarını da ek prim ödenmek suretiyle teminat altına alır.

İşyeri binası tanımı ve sigorta kapsamı
İşyeri binası, dış ve iç duvarlarıyla taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzemeyle yapılmış, tam kâgir olarak tanımlanan binalardır.
Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeylerle yapı tarzı tam kâgir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, temeller, istinat duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar dahil; rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir.

Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.
İşyeri muhteviyatı tanımı ve sigorta kapsamı
İşyeri muhteviyatı, tanımı yapılan işyeri binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtea, malzeme dekorasyon ve çalışanlara ait eşyalardır. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımlarında bulunan muhteviyat da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.
Sigorta kapsamı dışında kalan eşyalar
Her türlü para, döviz, çek, kredi ve para kartı vb. kartlar, pul, hisse senetleri, tahviller, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, ticari defterler, belgeler, el yazmaları, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenle bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taşlar, inciler ve benzerleri sigorta kapsamı dışındadır.

Teminat koşulları için Tüm İşyeri Sigortası Poliçe Kitapçığı’nı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, hasar durumunda yapmanız gerekenleri öğrenebilir, hasar dosyanızı açtırabilir ve dosyanızla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşinizin hep rast gitmesi dileğiyle…

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.