Eczane Paket

Allianz ile güç yanınızda!
Allianz, 70′den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 20 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Şimdi eczanenizi tam güvence altına alabileceğiniz bir sigorta var. Eczane Paket Sigortası.

Allianz ile işyerinizde güven ile çalışın!
Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerine herhangi bir sebepten dolayı en küçük bir zarar bile gelmesini istemeyiz. Ancak, riskleri de hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir.

Allianz Eczane Paket Sigortası ile hangi riskler teminat alında?
Eczane Sigortası, eczanenizi içindekilerle birlikte teminat altına alıyor…
Yangın, yıldırım, infilak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, hava ve kara taşıtları çarpması, dahili su, duman, hırsızlık, kira kaybı, iş durması, alternatif işyeri masrafları, yangın mali sorumluluk, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı ve enkaz kaldırma masrafları Eczane Paket Sigortası teminatı altındadır.

Allianz Eczane Paket Sigortası hangi avantajları sunuyor?
Allianz Eczane Paket Sigortası ile;

• Kilit altında bulunan kırmızı reçete ve yeşil reçete kapsamındaki ilaçlarınızı,
• Yanınızda çalışan personelin yapacağı emniyeti suistimali,
• Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ani fiyat artışlarını (süşarj)
• Nöbetçi olduğunuz günlerde stoğunuzdaki ani artışları,
• Duvara monte raf/vitrinlerin devrilmesi sonucu ilaç emteanızda meydana gelecek zararları,
• Eczane buzdolabında bulunan ilaçlarınızın ve kimyasallarınızın bozulmasını da teminat altına alabilirsiniz.
• Kasada tutulan reçete ve eki kupürler,
• Makinelerinizi ve demirbaşlarınızı işyerinizin dışındayken de belli limitlerle teminat altına alır.
• Sigortalının yanında çalışanlara ait eşyalar da bu teminatlara dahildir (nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç).
• Yılbaşı ve dini bayramların öncesindeki 15 günlük süre içinde teminatınız %10 oranında artırılmış olarak değerlendirirlir.
İsterseniz; deprem ve yanardağ püskürmesini, sel ve su baskınını, deniz taşıtları çarpmasını, fırtınayla meydana gelen uydu anteni, güneş kollektörü ve reklam panosu hasarlarını, cam kırılmasını, dolu, genişletme teminatları, taşınan para, emniyeti suistimal (ihtiyari), mesleki mali sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, asansör sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılması ve elektronik cihaz teminatlarını da ek prim ödenmek suretiyle teminat altına alabilirsiniz.

İşyeri binası tanımı ve sigorta kapsamı
İşyeri binası, dış ve iç duvarlarıyla taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzemeyle yapılmış, tam kagir olarak tanımlanan binalardır.

Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeylerle yapı tarzı tam kagir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe, avlu ve çevre duvarları, temeller, istinat duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar dahil; rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

Eczane muhteviyatı tanımı ve sigorta kapsamı
Eczane muhteviyatı, tanımı yapılan işyeri binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtia, malzeme dekorasyon ve çalışanlara ait eşyalardır. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi işyeri binalarının ortak kısımlarında bulunan muhteviyat da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

Sigorta kapsamı dışında kalan eşyalar
Her türlü para, döviz, çek, kredi ve para kartı vb. kartlar, pul, hisse senetleri, tahviller, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, ticari defterler, belgeler, el yazmaları, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taşlar, inciler ve benzerleri sigorta kapsamı dışındadır. Teminat koşulları için Eczane Paket Sigortası Poliçe Kitapçığı’nı inceleyebilirsiniz.