Kasko

Allianz ile aklınız arabanızda kalmayacak!

Aracınızda başınıza gelebilecek bir sürü tehlike var. Çarpma, çarpılma, yanma… Halk hareketleri, terör… Sel ve su baskını… Hırsızlık… Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk… Hatta aklınıza bile gelmeyecek başka riskler… Allianz, aracınızı ve sizi, olası risklere karşı koruyor. Hasarınızı en hızlı şekilde gideriyor, kendinizi güvende hissetmeniz için farklı çözümler sunuyor.

Tüm Oto Sigortası risklere karşı eksiksiz güvence sağlıyor

Tüm Oto Sigortası, her türlü riske karşı aracınızın uğrayacağı zararları, Tüm Oto Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı’nda kapsamlı olarak açıklanan koşullarla güvence altına alır.

Aracınızın trafiğe ilk çıkış tarihinden itibaren geçecek 1 yıllık süre içerisinde meydana gelebilecek ve aracın tamir kabul edemeyecek ölçüde, zarar görmesi veya çalınması halinde, peşin anahtar teslimi bedeli karşılanır.*

*Hususi ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için geçerlidir.

■Poliçe ön yüzünde belirtilen ve poliçenin düzenlendiği tarihteki piyasa rayiç değerinden gösterilen araç ve standart aksesuarlar, hasar durumunda hasar tarihindeki piyasa rayiç değerine göre eksiksiz ödenir.
■Aracın standardının dışında ilave edilen aksesuarlarsa yıllık % 20 artışa tabidir.
■Aracın uğrayacağı kismi zararlarda sigorta bedeli eksilmez.
■Terör ve sel / su hasarları teminata dahildir. Muafiyet uygulanmaz.
■Sürücülüğünüze güveniyorsanız, muafiyetli poliçe seçeneğiyle aracınızı daha uygun primler ödeyerek sigortalatma şansına sahip olursunuz
■Herhangi bir kasko hasarından sonra hem aracınızın korunma, çekilme ve nakil masrafları; hem de aracınızda sizinle birlikte seyahat edenlerin uğrayacakları zarar teminat altına alınmış olacaktır.
■Aracın var olan anahtarlarından birinin çalınması ya da kaybolması veya Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi ile aracın plakasının çalınması halinde, poliçede belirtilen limite kadar teminat verilmektedir.
■Peşin prim ödemelerinde indirim olanağından yararlanabilirsiniz.
■Herhangi bir kaza veya arıza nedeniyle aracın hareket edemediği ya da hareket etmesinin sakıncalı olduğu durumlarda, 24 saat çekme ve kurtarma hizmetinden yararlanabilirsiniz.
■Dilerseniz Anlaşmalı Servis Hizmeti’ni kullanabilirsiniz.

Hususi Otomobil ve Hususi Kamyonetler için kullanılabilecek indirimler nelerdir ?
Otuz yaşından büyükseniz ve en az üç yıllık sürücü belgesine sahipseniz, aracınızın sınırlı sayıda sürücü tarafından kullanılması durumunda, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu /emeklisiyseniz, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki meslek gruplarından birine mensupsanız, özel indirimimizden yararlanabilirsiniz.

- Eğitim ve öğretim hizmetleri çalışanları
- Emniyet mensupları
- Mülki idare hizmeti çalışanları
- Yargı mensupları
- Eczacılar

Diğer Hizmetler Nelerdir?

Yardım Hizmeti
Bu hizmet bünyesindeki teknik, ferdi ve tıbbi teminatlar, poliçe kitapçığında belirtilen koşullar dahilinde Tüm Oto Sigortası kapsamındadır. Teknik teminatlar; aracın çekilmesi, vinçle kurtarılması, aracın nakli, emanet ve muhafazası, profesyonel sürücü sağlanması, yedek parçaların gönderilmesinden oluşur.
Ferdi teminatlar, aracın kullanılamayışı nedeniyle söz konusu olan konaklama masraflarının karşılanmasından, daimi ikametgâha seyahat veya geri dönüş seyahatinden oluşur.

Tıbbi teminatlar ise yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati, eşlik edenlerin nakli, refakatçi gönderilmesi ve acil mesajların iletilmesinden oluşur.

Kiralık Araç Hizmeti
(Otomobiller ve ruhsatında hususi işaretli yolcu naklinde kullanılan ve 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir.)

Allianz Yardım Hizmeti’ne müracaat etmek ön koşuluyla aracın trafikte seyredemeyecek şekilde hasar gördüğü kazalarda, aracın servise çekilmesinin Allianz Yardım Hizmeti tarafından sağlanması ve araç onarımının servise teslimini takip eden 24 saat içerisinde giderilememesi şartıyla yılda azami 2 kez ve olay başına 7 gün olmak üzere Kiralık Araç Hizmeti verilir. (Konaklama ve Geri Dönüş Seyahati Hizmeti’ni almayan sigortalılar bu hizmetten yararlanabilir.)

Hukuksal Koruma
Araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda sigortalının korunması sağlanır, (örneğin sürücü belgesinin kısıtlanması, kaldırılması, yeniden alınması ile ilgili dava ve avukatlık masrafları).

Ferdi Kaza

Araçta seyahat eden sürücü ve yolcular kaza sonucu oluşan ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı da teminat altına alınmıştır.

Güvenlik Sistemi ve Araç Kayıt Belgesi Teminatı

a. Kasko sigortalı olan aracın varolan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak,

- Mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması,
- Alarm veya immobilizer vb. tür uyarı sistemlerinin kodlanması,
- Merkezi kilit ve/veya kontak setinin değiştirilmesi masraflarından dolayı,

b. Motorlu Araç Tescil ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi ile aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve/veya temin edilmesi için sigorta ettirenin/sigortalının yapacağı masraflar için; her bir olayda ve poliçe süresi içinde poliçede belirtildiği tutara kadar teminat verilmektedir.

İsteğe Bağlı Seçimlik Teminatlar

Aşağıda belirtilen teminatlar, isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir.

a. Deprem
b. Yabancı ülkeler
c. Sigara yanığı ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)
d. Yetkisiz kişilerce çekilme ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)
e. Kişisel eşya teminatı ( hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.)

Araç içindeki özel eşyalar olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, notebook/laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtea hariç) yıllık 1.000 TL ile teminata dahildir. İlk tespit sonrası ek olarak tutturulacak zabıtlar kapsam dışıdır. Tutarın hesaplanmasında resmi zabıt ve fatura beyanı esas alınır.

Yangın

Tüm Oto Kasko Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı’nda belirtildiği gibi evinizin içindeki eşyalar için, yangın-yıldırım-infilak teminatı 10.000 TL limitle poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Sağlık

Tüm Oto Kasko Sigortası, Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi’ne göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş Sağlık Kurumları’nda gerçekleşen tedavilerinize ait sağlık giderinizi Tüm Oto Kasko Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı çerçevesinde ve poliçenizde belirtilen oranlar dahilinde karşılar.

Hasarsızlık indirimleri

1. yıl sonu yenilemede %30
2. yıl sonu yenilemede %40
3. yıl sonu yenilemede %50
4. yıl sonu yenilemede %60
5. yıl sonu yenilemede %65

3, 4 ve 5 yıldan fazla hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra meydana gelecek bir hasardan dolayı, hasarsızlık indiriminiz basamaklı olarak sürdürülür.

Ayrıca, kusurunuzun bulunmadığı kanıtlandığı takdirde,
indiriminiz sonraki yıllarda da devam eder.

Sadece cam kırılması ile sınırlı kalan hasarlarda, sigorta kapsamındaki hasarsızlık indiriminiz yine de devam eder.

Poliçe dönemi içinde bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı hasarsızlık indirimini etkilememektedir..

Hasar işlemleri ve yol yardım hizmetleri için 444 45 46 numaralı telefondan Allianz Çözüm Hattı’nı arayabilirsiniz.

Tüm Oto Kasko Sigortası ile risklere karşı eksiksiz güvence.

Tüm Oto Kasko Sigortası ile ilgili detaylı bilgi için sizi acenteleğimize bekliyoruz.

Arabanızda güvencede olmanız dileğiyle

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.